Όροι αγορών

Όροι αγορών

Ορισμοί

Η Επιχείρηση - εμείς: Η  επιχείρηση με την επωνυμία eSolucionar, στην οποία ανήκει η αποκλειστική κυριότητα των ιστοτόπων e-solucionar.com & www.coursesnmstudy.com και το σύνολο του περιεχομένου τους.

Ο/Η Χρήστης - Εσείς: Οποιοδήποτε άτομο που εγγράφεται στους ιστοτόπους της eSolucionar και αποκτά λογαριασμό προς χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Oι Ιστότοποι: Οι ιστότοποι e-solucionar.com & www.coursesnmstudy.com με το σύνολο του περιεχομένου τους ανήκουν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στην επιχείρηση με την επωνυμία eSolucionar.

Εφαρμογή

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αγορών εφαρμόζονται για την αγορά των υπηρεσιών εξ αποστάσεως που παρέχει η Επιχείρηση μέσω των Ιστοτόπων της. 

Υπηρεσίες

Η Επιχείρηση παρέχει με τη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών μέσων εξ αποστάσεως υποστηρικτικές υπηρεσίες ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τηλεσυμβουλευτικής σε ενήλικες που σπουδάζουν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αγορά, Υποβολή, Αποδοχή

Υποβολή παραγγελίας

Η αγορά των υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος των ιστοτόπων της eSolucionar ή μέσω τοποθέτησης τηλεφωνικής παραγγελίας στα τηλέφωνα 210-3007109 & 6946628516 ή μέσω email στο info@nmstudy.com. Στην αγορά των υπηρεσιών μπορεί να προβεί κάθε ενήλικος Χρήστης ( εφεξής «Πελάτης»), ο οποίος ενδιαφέρεται o ίδιος να αποκτήσει τις εκπαιδευτικές και συμβουλευτικής υπηρεσίες της Επιχείρησης. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας (checkout), ο Πελάτης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των παρόντων όρων που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Αγορών». Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή, ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση σχετικά με τα εξής:

Τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών περιγράφονται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα περιγραφής κάθε προς πώληση υπηρεσίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υπηρεσιών. Η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για την ταυτότητα της επιχείρησης, τη συνολική τιμή των υπηρεσιών, τις διευθετήσεις πληρωμής, εκτέλεσης, της προθεσμίας εντός της οποίας η Επιχείρηση αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες, το δικαίωμα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος, σύμφωνα με το άρθρο 3ζ παράγραφος 1 του ν. 2251/1994 όπου αυτό υπάρχει.

Επιβεβαίωση Παραλαβής Ηλεκτρονικής Παραγγελίας

H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρία από τη στιγμή που ο Πελάτης λάβει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας». Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Πελάτη και αποστέλλονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Πελάτης. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει την «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας» και να ενημερώνει αμέσως την Εταιρία  εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην «Επιβεβαίωση Καταχώρηση Παραγγελίας» θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση αγοράς. Η Επιχείρηση διατηρεί  το δικαίωμα τροποποίησης, ανανέωσης, απόσυρσης υπηρεσιών από τους ιστοτόπους της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη. Κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας ελέγχεται η διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

1ον Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες θα γίνεται επιβεβαίωση της παραγγελίας σας στο κινητό τηλέφωνο ή στο email σας.

2ον Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κάποιας παρεχόμενης υπηρεσίας η Επιχείρηση επικοινωνεί με τον Πελάτη μέσω τηλεφώνου ή email για την ενημέρωσή του ή την τροποποίηση ή αλλαγή ή ακύρωση της παραγγελίας. Αν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον Πελάτη τότε εντός τριών ημερών η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα.

Επιβεβαίωση της παραγγελίας γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο αποστέλλεται στον πελάτη και περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγγελίας και το κόστος της. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η σύμβαση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και δημιουργεί αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών (Πελάτης - Εταιρία) μόνο με την αποστολή και λήψη του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη/θέμα «Η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί». Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς, όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας του Πελάτη. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση της παραγγελίας του και να ενημερώσει αμέσως την Εταιρία εγγράφως για οποιοδήποτε σφάλμα στην παραγγελία, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση πώλησης. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει από την Επιχείρηση ενημέρωση για την πορεία της παραγγελίας του μέσω τηλεφώνου στο 6946628516 και μέσω email: info@nmstudy.com

Περιορισμοί Ευθύνης

Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η Eπιχείρηση δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει σύμβαση αγοράς, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Επίσης, η  Επιχείρηση προσπαθεί όσο το δυνατόν περισσότερο να παρουσιάσει και να περιγράψει τις υπηρεσίες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρ όλα αυτά υπάρχει πάντα  το ενδεχόμενο εμφάνισης σφαλμάτων ή λαθών π.χ στην περιγραφή της υπηρεσίας.

Πολιτική τιμών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα των Ιστοτόπων της Επιχείρησης έχει το δικαίωμα μεταβολής των τιμών οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη.

Καταβολή ποσού πληρωμής υπηρεσιών

O Πελάτης προεξοφλεί το ποσό της αγοράς των υπηρεσιών που παρήγγειλε  είτε μέσω e-banking είτε μέσω χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή paypal μέσω της σχετικής πλατφόρμας πληρωμών των Ιστοτόπων της Επιχείρησης. 

Διάρκεια παρεχόμενων υπηρεσιών

Η διάρκεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες που θα αγοράσει ο Πελάτης ταυτίζεται με το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας, όπως αυτό παρουσιάζεται στους Ιστοτόπους της Επιχείρησης.

Πολιτική αγορών συνεργατών

 Η Επιχείρηση δύναται να μεσολαβήσει ως ενδιάμεσος για την πώληση υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης τρίτων παρόχων. Δε φέρει καμία ευθύνη για τους όρους και προϋποθέσεις αγορών των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που προβάλλει μέσω των Ιστοτόπων της. Ο κάθε συνεργάτης της μπορεί να έχει και να εφαρμόζει τους δικούς του όρους αγορών. Ο πελάτης που θα αγοράσει από την Επιχείρηση υπηρεσία Συνεργάτη της Επιχείρησης οφείλει να επικοινωνεί εφεξής μαζί του για ζητήματα που αφορούν τυχών παράπονα. 

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο Πελάτης μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία σύναψής της,  συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας  την αίτηση υπαναχώρησης, την οποία βρίσκει στους Ιστοτόπους της Επιχείρησης https://e-solucionar.com/wp-content/uploads/complianz/withdrawal-forms/withdrawal-form-el.pdf . Η επιστροφή του ποσού λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η Εταιρία έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του. Κατόπιν παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης, η Επιχείρηση υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το ποσό της παραγγελίας εφόσον το αίτημα υπαναχώρησης έγινε εντός διαστήματος τριών (3) ημερών από την αγορά της/των υπηρεσίας/ών. Δεν επιστρέφεται ποσό που παρακρατήθηκε από την τράπεζα κατά τη συναλλαγή αγοράς ως προμήθεια. Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Επιχείρηση, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των υπηρεσιών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε Εταιρία δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. 

Ευθύνη της επιχείρησης

Ανωτέρα βία

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας  που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η Επιχείρηση δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Κάποια παραδείγματα που δεν αποδίδουν υπαιτιότητα είναι οι κακόβουλες επιθέσεις τρίτων προς τους Ιστοτόπους της Επιχείρησης, απεργίες, πολύωρες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, προβλήματα τρίτων υπηρεσιών που επηρεάζουν τη λειτουργία των ιστοτόπων π.χ πάροχος φιλοξενίας ιστοτόπων Επιχείρησης, προβλήματα διεκπαιρέωσης στην ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.  Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον του ενός μήνα, η σύμβαση πώλησης των υπηρεσιών της Επιχείρησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. 

Τελικές διατάξεις

Οι συμβάσεις αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την κατάρτιση συμβάσεων από απόσταση. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει, η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Επιχείρησης και του Πελάτη, θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικού διακανονισμού μέσω διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας ανεύρεσης συμβιβαστικής λύσης, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. 

Πολιτική Ακυρώσεων

Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει άμεσα οποιαδήποτε παραγγελία της οποίας δεν έχει γίνει η ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Η ακύρωση γίνεται με ανάλογο αίτημα του πελάτη μέσω email ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 6946628516.

 Η ακύρωση μιας παραγγελίας μπορεί να υλοποιηθεί σε όλα τα στάδια κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας αφαιρώντας την υπηρεσία από το καλάθι σας.

 

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Από την στιγμή που θα ζητηθεί η ακύρωση της παραγγελίας για την παρεχόμενη υπηρεσία βιντεομαθημάτων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας της ΝΜSTUDY, εντός 3 ημερών, θα επιστραφεί στον πελάτη ολόκληρο το ποσό που έλαβε η επιχείρηση από την συναλλαγή (δεν επιστρέφονται τυχόν τραπεζικά έξοδα και προμήθειες ενδιάμεσων/τρίτων που παρακρατήθηκαν ώστε να γίνει η πληρωμή του πελάτη προς την επιχείρηση). Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί επιστροφή χρημάτων από υπηρεσία που αγόρασε από την ΝΜSTUDY αλλά παρέχει προβεβλημένος συνεργάτης της επιχείρησης ισχύουν οι όροι που θέτει ο Συνεργάτης στην Πολιτική αγορών του.
Επιστροφή χρημάτων για live online ιδιαίτερων και ομαδικών μαθημάτων γίνεται μόνο αν υπάρχει ειδοποίηση ακύρωσης του μαθήματος τουλάχιστον πέντε ώρες πριν. Σε περιπτώσεις απουσίας ειδοποίησης ακύρωσης το μάθημα χρεώνεται κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής. Σε περίπτωση ακύρωσης από την πλευρά της ΝΜSTUDY τα χρήματα επιστρέφονται εκτός και αν ο πελάτης ζητήσει νέο ραντεβού ως αναπλήρωση για το μάθημα το οποίο δεν έγινε.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να καλέσετε στο 6946628516 ή στείλτε το αίτημά σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nmstudy.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο