Συνεργάτες καθηγητές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Αναζητούμε εξωτερικούς συνεργάτες καθηγητές με εμπειρία στη διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων στις ειδικότητες της διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικών, μάρκετινγκ, στατιστικής, ψυχολογίας, πληροφορικής για τη δημιουργία βιντεομαθημάτων, τη συγγραφή σημειώσεων, παρουσιάσεων και την καθοδήγηση εργασιών.

Προφίλ συνεργατών

Οι συνεργάτες μας πρέπει να διαθέτουν τα εξής:

  1. Βασικό τίτλο σπουδών με συναφή αντικείμενο με αυτό το οποίο θα διδάξουν

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

3. Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο τουλάχιστον ένα έτος

4. Καλή χρήση Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα

Διδακτορικός τίτλος

ΠΑΡΟΧΕΣ

Εργασία εξ αποστάσεως

Αμοιβή κατόπιν συμφωνίας

Κατηγορία εργασίας: καθηγητές
Τύπος εργασίας: Freelance ελεύθερος επαγγελματίας
Τοποθεσία: remote εξ αποστάσεως εργασία από το σπίτι

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας

Επιτρεπόμενος τύπος αρχείου:.pdf, .doc, .docx
Μετάβαση στο περιεχόμενο