Πολιτική ποιότητας

Στην ΝΜSTUDY ακολουθούμε 4 στάδια στα πλαίσια εφαρμογής της διοίκησης ολικής ποιότητας

Εφαρμόζουμε μια ολιστική προσέγγιση ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους.

συζήτηση

1ο Στάδιο Προδιαγραφές

Προσδιορίζουμε τις προδιαγραφές ποιότητας για κάθε υπηρεσία που παρέχουμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε το αίσθημα ικανοποίησης του πελάτη.

2ο Στάδιο Λειτουργίες

Διαμορφώνουμε με τη μέθοδο Blueprint μια σειρά από διαδικασίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας διασφαλίζοντας έτσι όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα εξατομικευμένα για τον κάθε πελάτη.

3ο Στάδιο Έλεγχος

Στο βαθμό που είναι εφικτό προσπαθούμε να προβλέψουμε τυχών σφάλματα και αστοχίες που θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ελέγχουμε το αποτέλεσμα της παραγόμενης υπηρεσίας με τη χρήση δεικτών επίδοσης.

4ο Στάδιο Βελτιώσεις

Εκτιμούμε τις αξιολογήσεις σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε τις αδυναμίες που μας επισημαίνετε.

Aρχές ποιότητας

Στην ΝΜSTUDY ακολουθούμε ορισμένες αρχές που αφορούν την ποιότητα  με σκοπό την αναβάθμιση της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η πορεία μας με νούμερα

0
Iκανοποιημένοι φοιτητές
0
Ώρες διδασκαλίας
0
Έτη διδασκαλίας

Τα αποτελέσματά μας

Οι δείκτες ποιότητας που χρησιμοποιούμε για την αξιολόγηση του παραγόμενου αποτελέσματος από τις υπηρεσίες μας.

Yψηλές Επιδόσεις φοιτητών στην εξεταστική
Υψηλές Επιδόσεις φοιτητών στις γραπτές εργασίες
Ποσοστό επιτυχίας στην ολοκλήρωση σπουδών
Ποσοστό ικανοποιημένων πελατών
Υψηλό ποσοστό επίτευξης στόχων των πελατών
Υψηλό ποσοστό κάλυψης των αναγκών και των προσδοκιών των πελάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο